HOME <<<

 

 

PETRUS (Piet) VAN DEN BOGAERT (Bogaers), geboren 1762 in Nuland (Nieuwlandt), gedoopt 5 dec 1762 in Nuland, overleden 1 aug 1833 in 's-Hertogenbosch (Orthen) om 21.30 uur, van beroep landbouwer / winkelier te Orthen.

getuigen bij doop : Petrus Joannes van den Bogaert (Bogaers) en Helena Petri Hanenberg

 

Petrus is geboren als Petrus Bogaers. In de doopakte van zijn zoon werd hij als Petrus van den Bogaert vermeld.

 

Bij de Volkstelling in 1822 woonde Piet in Orthen nr 37 en was winkelier van beroep.

 

Hij huwde (1) Lamberta (Lamberdien) van der Sande, getrouwd 11 febr 1798 in de parochie Orthen te 's-Hertogenbosch, geboren 1774 in Rosmalen, (dochter van Joannes Luycas van der Sande en Joanna Peter Pijnenburg) gedoopt 26 nov 1774 in Rosmalen, overleden 20 mrt 1803 in Rosmalen, begraven 24 mrt 1803 in Rosmalen. 

Tekst huwelijksakte :

Legitimus contraxerunt matrimonium Petrus van den Bogaert ex Nuland et Lamberta van de Sande ex Rosmalen testes Jc. de Zeeuw et Francisca van Grinsven.

vrij vertaald :

Een wettig huwelijk is gesloten tussen Petrus van den Bogaert uit Nieuwlandt en Lamberta van der Sande uit Rosmalen, met als getuigen Johannes de Zeeuw en Francisca van Grinsven.

 

Hij huwde (2) Adriana van Mierloo, getrouwd 29 okt 1814 in 's-Hertogenbosch, geboren 1773 in Orthen, (dochter van Henricus van Mierloo en Anna van Santvoort) gedoopt 31 mei 1773 in Orthen, overleden 15 jan 1841 in 's-Hertogenbosch, (Orthen 37), van beroep landbouwster.  Adriana was weduwe van Lambertus Gloudemans en had 4 kinderen uit haar eerste huwelijk (Adrianus, Anna, Maria, Agnes. Zij heette eerst Geloudemans, later werd dat Gloudemans)

 

tekst huwelijksakte :

In het Jaar 1814 den 29e dag van October des morgens om elf ure zijn voor ons Burgemeester der Stad 's-Hertogenbosch ter eenre gecompareerd

Petrus Bogaers, 52 Jaren, geboortig van Nuland, Departement Brabant, uitoefende het bedrijf van Landbouwer, wonende te Orthen, meerderjarige Zoon van wijle Joannis Bogaers, overleden te Nuland den 27 april 1763 en van wijle Maria Petrus Hanenberg, welk overleden den 1e April 1790, weduwnaar van wijle Lamberdien van de Sande, overleden te Orthen, begraven te Rosmalen den 24e Maart 1803 en ter andere zijde

Adriana van Mierloo, Landbouwster, oud 41 Jaren, geboortig van Orthen, Departement Brabant, woonachtig aldaar, meerderjarige dochter van Henricus van Mierloo, Stads baggerman, wonende te Orthen, hiermede tegenwoordig en consenterende dat hij voltrekkens dezes, en van Anna van Santvoort, overleden alhier den 23 februari dezes Jaars, weduwe van wijlen Lambertus Gloudemans, overleden aldier den 8 april 1811. dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de publicaties in deze Gemeente, zonder eenige verhindering zijn geschied, te weten : de eerste, Zondag den zestiende der maand October en de tweede, Zondag daaraanvolgende den drie en twintigsten derzelve maand, wij Burgermeester der Stad 's-Hertogenbosch, na voorlezing te hebben gegeven van de stukken hierna genoemd en door wederzijdse partijen overgelegd, te weten

1 het doopextract van den comparant, 2 het doodextract van zijn vader, 3 het doodextract van zijn moeder, 4 het doodsextract van zijne eerste huisvrouw, 5 het doopextract van de comparante, 6 het doodsextract van hare moeder, 7 het doodsextract van wijlen haren overleden Man

verklaren in naam van Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Oranje Nassau, Souverein van de Verenigde Nederlanden, dat de personen van Petrus Bogaers en van Adriana van Mierloo door een wettig Huwelijk zijn verenigd.

Aldus deze tegenwoordige Acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Petrus van de Grint, stadsbaggerman, oud 35 jaren ; Adrianus Wolfs, landbouwer , 45 jaren, Alfonsus van de Grint, landbouwer, 67 ; Johannes van Henberg, stadsbaggerman, oud 48, alle binnen deze Stad woonachtig,

welke met ons hebben getekend met uitzondering van de Comparante  welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven.

 

I.     Maria van den Bogaert, (dochter van PETRUS (Piet) VAN DEN BOGAERT (Bogaers) en Lamberta (Lamberdien) van der Sande) geboren 1798 in Orthen, gedoopt 10 dec 1798 in Orthen, Parochie Orthen.

       getuigen bij doop : Arnoldus Pijnebrg en Aldegondis van de Bogaart.

 

II.   Joannis van den Bogaert, (zoon van PETRUS (Piet) VAN DEN BOGAERT (Bogaers) en Lamberta (Lamberdien) van der Sande) geboren 1799 in Orthen, gedoopt 29 dec 1799 in Orthen, RK Parochie Orthen, van beroep landbouwer.

       getuigen bij doop : Arnoldus Pijneburg en Anna Maria Mulders.

      

       Hij huwde Martina Pels, getrouwd 5 mei 1827 in 's-Hertogenbosch, geboren 1801, (dochter van Theodorus Pels en Dina van de Grient) gedoopt 8 aug 1801 in Orthen, overleden 8 febr 1828 in 's-Hertogenbosch, van beroep landbouwster.  

 

       Martina is bij de geboorte van haar 1e kind gestorven.

      

       A.   Lambertus Theodorus van den Bogaert, geboren 7 febr 1828 in Orthen om 10.00 uur, overleden 14 juni 1828 in 's-Hertogenbosch.

 

III.  QUIRINUS (Krien) van den BOGAERT  

 

 

<<<  terug naar ouderlijk gezin