<<< HOME

 

PETRUS MATHEUS (Pietje) van den BOGAERT, geboren 25 sept 1831 in gehucht Orthen (K 123 nummer 27) om 20.00 uur, overleden 14 aug 1911 in Rosmalen om 07.00 uur, begraven te ???, van beroep landbouwer.

 

Pietje en Anna hebben gewoond aan de Ketsheuvel, een dijk die dwars door Orthen liep en gedeeltelijk nog bestaat, en behoorden tot de grote groep zogenaamde "keuterboeren" waarvan er in deze streek veel woonden, met enkele stuks vee in onaanzienlijke bewoningen. Pietje zal zeker, zoals velen van die kleine boeren, als knecht of dagloner bij een grotere boer in de omgeving hebben gewerk. Kleinzoon Petrus van den Bogaert (Zoon van Leonardus) heeft in 1952 de roman "De Kivieten" geschreven dat gaat over beide, zij het dat in het boek de personages anders zijn genoemd en Petrus een ander beroep had, nl stadsbaggeraar op de binnendieze te 's-Hertogenbosch.

Op 26 maart 1908 verhuisde Petrus naar Ammerzoden. Hij heeft bij zijn dochter Martina ingewoond..

Op 31 mei 1910 is hij weer verhuisd naar 's-Hertogenbosch waar hij ijwoonde bij zijn dochter Wilhelmina en schoonzoon Cees van Goch in de boerderij Herven 38

Op 31 decmber 1910 is hij verhuisd naar Rosmalen waar hij m.i.v. januari 1911 is opgenomen in het " Gesticht van Meeuwen" , een opvanghuis voor wezen en bejaarden bij het klooster van de zusters van Meeuwen aan de Kerkstraat 9.  Hier is hij gestorven.

In het begraafboek van de Lambertuskerk te Rosmalen is aangetekend : " in domo caritas sacrementis" (overleden in het liefdesgesticht en voorzien vande laatste heilige sacramenten).

Waar hij begraven is is nog niet duidelijk. Volgens de administratie van de begraafplaats Orthen is hij niet bijgezet bij zijn vrouw. Onderzoek van de archieven van de Lambertusparochie in Rosmalen hebben tot op heden ook niets opgeleverd.

 

Petrus tekende de geboorte-akten van zijn kinderen meestal met Bogaardt.

 

Hij huwde Anna Antonia Kievit (Kivits), getrouwd 21 febr 1862 in 's-Hertogenbosch, geboren 2 sept 1836 in Orthen, (dochter van Adrianus Johanneszn Kivits en Engelina Kuypers) overleden 28 nov 1903 in 's-Hertogenbosch, begraven op begraafplaats Ketsheuvel te Orthen, van beroep huisvrouw.

 

I.     Maria Anna  van den Bogaert, geboren 1 jan 1863 in gehucht Orthen wijk K nr 34 om 04.00 uur, overleden 21 juni 1892 in Orthen K 133 om 21.00 uur, van beroep dienstbode.

      

       Zij huwde Gerard Philip van der Ros, getrouwd 13 juni 1890 in 's-Hertogenbosch, geboren 1 apr 1853 in 's-Hertogenbosch, (zoon van Johannes Martinus van der Ros en Geertrui Furster) overleden ???, religie protestant, van beroep pakhuisknecht.

      

II.   Adrianus Josephus van den Bogaert, geboren 11 jan 1864 in gehucht Orthen wijk K nr 34 om 01.00 uur, overleden 15 mrt 1864 in Orthen K 34 om 07.00 uur.

 

III.    Adrianus (Janus) van den Bogaert, geboren 19 mei 1865 in gehucht Orthen Wijk K nr 34 om 22.00 uur, overleden 13 febr 1941 in 's-Hertogenbosch, begraven op begraafplaats Ketsheuvel te Orthen, van beroep landbouwer.

            

       Hij huwde (1) Wilhelmina van Schijndel  

       Hij huwde (2) Gerarda Maria (Grada) van Griensven

      

      

IV.  Johannes van den Bogaert, geboren 10 okt 1866 in gehucht Orthen wijk K nr 34 om 16.00 uur, overleden 24 okt 1891 in Orthen wijk K nr 123 om 17.00 uur, van beroep landbouwer.

 

V.   LEONARDUS (Nard) van den BOGAERT.

      

       Hij huwde ELISABETH WILHELMINA HENRICA (Betje) Goossens

      

                       

VI.  Wilhelmina (Mina) van den Bogaerd, geboren 11 mei 1870 in Orthen (Wijk K nummer 34) om 11.00 uur, overleden 19 jan 1959 in 's-Hertogenbosch (Empel), begraven 22 jan 1959 op begraafplaats Ketsheuvel te Orthen, van beroep boerin.

            

       Zij huwde Cornelis (Kees) van Goch

 

      

VII. Maria van den Bogaert, geboren 1 apr 1872 in Orthen (Wijk K nummer 34) om 09.00 uur, overleden 15 febr 1917 in Empel om 19.30 uur, van beroep zonder.

      

       Zij huwde Martinus van Muilekom, getrouwd 13 feb 1893 in Empel en Meerwijk, geboren 28 febr 1857 in Engelen, (zoon van Lambertus van Muilekom en Sophia van Mill) overleden ???, van beroep arbeider.

      

       A.   Sophia Antonia van Muilekom, geboren 13 febr 1894 in Empel.

            

             Zij huwde Martinus Langenhuijsen, getrouwd 15 mei 1919 in Empel en Meerwijk.

            

       B.   Johanna van Muilekom, geboren 16 juli 1895 in Empel.

            

             Zij huwde Antoon de Kleijn, getrouwd 15 apr 1920 in Empel en Meerwijk.

            

VIII.      Martina (Marta) van den Bogaert, geboren 22 sept 1873 in Orthen (Wijk K nummer 4) om 22.00 uur, overleden 11 juni 1961 in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, begraven 14 juni 1961 op het RK Kerkhof te Ammerzoden, van beroep dienstbode.

            

       Zij huwde Martinus (Tinus) van Zon       

      

            

IX.  Engelina-Pia (Lien) van den Bogaert, geboren 10 juni 1875 in Orthen (Wijk K nummer 4) om 04.00 uur, overleden 22 nov 1955 in Orthen, begraven op begraafplaats Ketsheuvel te Orthen, van beroep naaister, religie RK.

       Op haar grafsteen staat Bogaerdt vermeld i.p.v. Bogaert.

      

       Zij huwde Gerardus Anthonius (Thijs) van Thiel, getrouwd 2 jan 1897 in 's-Hertogenbosch, geboren 23 okt 1874 in Orthen, (zoon van Mathijs van Thiel en Goverdina Pennings) overleden 1 sept 1951 in Vught, begraven op begraafplaats Ketsheuvel te Orthen, van beroep landbouwer, religie RK.

      

X.   Cornelia van den Bogaert, geboren 24 jan 1878 in Orthen (Wijk K nummer 4) om 04.00 uur, overleden 9 apr 1907 in Orthen om 05.00 uur, van beroep zonder.

 

XI.  Lamberdina (Dina) van den Bogaert, geboren 13 jan 1881 in Orthen (Wijk K nummer 56) om 07.00 uur, overleden 1960 in 's-Hertogenbosch, begraven 22 jan 1960 in 's-Hertogenbosch, van beroep zonder.

      

       Zij huwde Cornelis (Kees) van den Berk, getrouwd 13 mei 1908 in 's-Hertogenbosch, geboren 7 okt 1880 in Hedel, (zoon van Adrianus van den Berk en Johanna Hendrika Oostendorp) overleden 1959 in ???, begraven 24 dec 1959 in ???, van beroep schipper.

       Cornelis werd op 1 mei 1896 benoemd tot brugknecht aan de Maasbrug te Hedel. Hij was toen leerling van Auke Klapper uit  Workum in Friesland.die commies der belastingen was, gestationeerd in Hedel. (bron : memoires Auke Klapper).

      

       A.   Adrianus Johannis van den Berk, geboren 23 febr 1909 in Hedel, overleden ???.

 

       B.   Anna Antonia van den Berk, geboren 3 aug 1910 in Hedel, overleden ???.

 

 

<<< Terug naar ouderlijk gezin